Kontrola komunikace s CÚ SÚKL (hlášení výdejů podle Lek 13)

Aktuální kontrolou bylo zjištěno několik případů, kdy komunikace lékárna vs. CÚ SÚKL (hlášení výdejů podle Lek 13) je nefunkční, protože router CISCO (dodávaný do lékáren SÚKLem) je v lékárně zablokován.
Dovolujeme si vás upozornit na nezměněnou povinnost lékárny hlášení výdejů podle Lek 13 na SÚKL předávat. 
 
Krátký návod pro ověřením správné funkčnosti komunikace v prostředí LpW: Kontrola_komunikace_CUSUKL_LEK13