Aktuální kontrolou bylo zjištěno několik případů, kdy komunikace lékárna vs. CÚ SÚKL (hlášení výdejů podle Lek 13) je nefunkční, protože router CISCO (dodávaný do lékáren SÚKLem) je v lékárně zablokován.
Dovolujeme si vás upozornit na nezměněnou povinnost lékárny hlášení výdejů podle Lek 13 na SÚKL předávat. 
 
Krátký návod pro ověřením správné funkčnosti komunikace v prostředí LpW: Kontrola_komunikace_CUSUKL_LEK13