Společnost Lekis s.r.o. v posledních měsících intenzivně pracuje na návrhu doporučení pro lékárny dle nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Probíhá komplexní úprava programu Lekis pro Windows ve vztahu k zabezpečení evidovaných osobních a citlivých údajů dle pravidel GDPR. Implementují se nové vlastnosti a funkcionality při práci s osobními daty, zejména v oblasti logování prováděných operací s osobními údaji.

Zároveň probíhají úpravy sdíleného registru klientů, který je součástí CML (Centrální management lékáren) opět s ohledem na implementaci pravidel GDPR.

Vedle úprav informačních systémů, vypracováváme ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří Rozehnal & Kuchař soubor doporučených materiálů (interních předpisů), které lékárně zásadně ulehčí implementaci GDPR ve vztahu evidence osobních a citlivých údajů v lékárenském informačním systému, kterým nemusí být bezpodmínečně Lekis pro Windows.

Lékárna může tyto materiály využít jako výchozí návrh řešení, který může dle svého popř. jiného odborného dohledu doplnit a tím splnit zákonnou povinnost implementace pravidel GDPR. Provozovatelé lékáren, kteří v rámci pravidel GDPR vystupují jako správci osobních údajů, budou muset mít s naší společností, která vystupuje jako zpracovatel osobních údajů, uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, včetně dohody o mlčenlivosti.

Za tímto účelem naši konzultanti navštíví od poloviny dubna do 15.5.2018 všech více jak 700 lékáren s Lekisem pro Windows a tyto smlouvy předloží k podpisu majitelům/provozovatelům lékáren. S ohledem na nedostatek času, prosíme o maximální vstřícnost při vyjednávání termínů schůzek.

Při těchto návštěvách naši konzultanti nabídnou lékárnám za předem stanovenou cenu soubor doporučených materiálů (v seznamu označeny SDM) k implementaci GDPR, ve kterých v ideálním případě lékárna vyplní pouze své údaje, popř. údaje zaměstnanců a bude mít vyřešen výchozí stav pro implementaci GDPR s ohledem na zpracování osobních údajů v lékárenském informačním systému. Jen připomínáme, že GDPR se týká i ostatních činností, které provozovatel lékárny vykonává.

Přejeme Vám mnoho úspěchů při implementaci GDPR.

Seznam doporučených materiálů a opatření vzhledem k implementaci pravidel GDPR v lékárnách