Dne 14.10.2019 byl na webových stránkách finanční správy zveřejněn příspěvek týkající se výpočtu DPH a zaokrouhlování od 1.10.2019. Dovolujeme si vás upozornit zejména na závěr tohoto článku týkajícího se zaokrouhlování hotovostních a bezhotovostních plateb. V článku autoři uvádějí, že v případě zaokrouhlení částky hotovostní i bezhotovostní platby na nejbližší celou korunu nevstupuje zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak daní. Připomínáme, že v číselníku typů plateb (menu Číselníky \ Ostatní \ Typy plateb) máte možnost si u každého typu platby zvolit, zda zaokrouhlování daného typu platby má nebo nemá být předmětem DPH.

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/vypocet-dph-a-zaokrouhlovani-od-2019-10-01-10101