Všeobecná zdravotní pojišťovna zveřejnila na svých webových stránkách informace (https://www.vzp.cz/e-vzp/vzp-point/podporovane-certifikaty), kde uvádí, že od ledna 2020 nebude garantován přístup na VZP Point pomocí kvalifikovaného certifikátu, což je dnes hojně využíváno. Jelikož je i pro službu VZP B2B často používán totožný certifikát, týkají se uvedené informace obou služeb.

Tento krok plně odpovídá platné legislativě, zejména zákonu č. 220/2007 Sb., o elektronickém podpisu, neboť pro autentizaci uživatelů je určen komerční certifikát a nikoliv kvalifikovaný. Navíc současná praxe je i v rozporu s certifikačními politikami certifikačních autorit.

Na základě uvedených informací doporučujeme lékárnám, aby si do konce letošního roku zajistili komerční certifikát pro přístup ke službám VZP.

Společnost Lekis s.r.o. jakožto Externí Registrační Autorita certifikační autority PostSignum nabízí možnost vydání komerčního certifikátu přímo v lékárně. Vydání komerčního certifikátu předchází uzavření Smlouvy o poskytování certifikačních služeb mezi majitelem lékárny (u právnických osob musí smlouvu podepsat oprávněná osoba dle OR) a certifikační autoritou PostSignum. Následně dochází k vydání osobního komerčního certifikátu určené osobě.

S případnými dotazy k certifikátům včetně požadavku na objednání se můžete obrátit na svého konzultanta, pobočky naší společnosti v Benešově a Ostravě nebo na emailovou adresu certifikaty@lekis.cz.