Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) na svých webových stránkách upřesnila informace o možnostech využití kvalifikovaných certifikátů pro přístup do aplikací elektronické komunikace VZP Point a VZP B2B (https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/zmeny-provedene-certifikacnimi-autoritami-se-dotknou-pristupu-do-aplikaci-elektronicke-komunikace).

Z uvedených informací vyplývá, že kvalifikované certifikáty, vydané před 2.11.2019, bude možné pro přístup ke službám využít až do doby vypršení jejich platnosti. Tzn. certifikáty vydané podle certifikační politiky PostSignum Qualified CA3 není nutné nahrazovat komerčním certifikátem k datu 1.1.2020. Avšak nově vydávané certifikáty (platí i pro následné – obnovy) dle certifikační politiky PostSignum Qualified CA4 již nebude možno využít pro přístup ke službám VZP Point a VZP B2B, ale pouze k podepisování dat při výdeji e-receptů. 

Nově je však možné využít vydání certifikátu (platí pro komerční i kvalifikované) s dobou platnosti 3 roky.

V případě jakýchkoliv dotazů k certifikátům včetně požadavku na objednání se můžete obrátit na svého konzultanta, pobočky naší společnosti v Benešově a Ostravě nebo na emailovou adresu certifikaty@lekis.cz.