Zejména v souvislosti s novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění došlo k úpravě datového rozhraní Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků hrazených na poukaz. Nové datové rozhraní je v platnosti již od 1. 10. 2019. Od tohoto data se v číselníku PZT objevují nově přidané položky, které jsou očíslované novým kódem od SÚKLu (7-mi místným s „5“ na začátku).

Od 1. 10. 2019 platí rovněž změna v Metodice pro předávání dat a nově se uvádí stupeň inkontinence v případě, že se předepisuje zdravotnický prostředek, jehož úhrada závisí na stupni inkontinence.

Od 1. 12. 2019 došlo k překódování všech původních kódů VZP u zdravotnických prostředků hrazených na poukaz novými kódy od SÚKLu.

Bližší popis uvedených změn naleznete v samostatném návodu „Změny číselníku PZT k 1. 12. 2019“, který najdete ve svém LpW v menu NÁPOVĚDA/MANUÁL.