V souvislosti s legislativními změnami k 1. 1. 2023 dochází  v LpW (od verze 2022.2.2.17 a vyšší) k následujícím úpravám:

  • Změna výše SiV a úhrady za digitalizaci listinného receptu
  • Aktualizace číselníku Taxy laborum
  • Navýšení obchodní přirážky u připravovaných LP
  • Přeshraniční výdej elektronického receptu v rámci EU
  • Zrušení EET
  • Zdanění diagnostických a zdravotnických prostředků in vitro pro testování na onemocnění COVID-19 a očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 (aktualizováno 29.12.2022)

Všichni uživatelé LpW si musí před prvním lednovým výdejem zkontrolovat správnost přenastavení LpW, které proběhne z větší části automaticky v noci z 31.12.2022 na 1.1.2023.

Podrobnější informace jsou uvedeny v přiloženém návodu.

Změny v LpW k 1.1.2023