Zveřejněné informace jsou publikovány na základě informací z ČLNK.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo opatření obecné povahy (č.j.: MZDR 1636/2023-7/OLZP) ze 27. 1. 2023, v němž konstatuje, že jsou naplněny veškeré předpoklady stanovené v § 32c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. Situace odpovídá případům, pro které byl institut mimořádného opatření do zákona přijat. Ministerstvo obdrželo souhlas vlády se stanovením podmínek úhrady a ceny pro konečného spotřebitele antibiotických léčivých přípravků mimořádným opatřením ministerstva na dobu 12 měsíců. Opatření je platné do 31. 1. 2024 a vykonatelné vydáním seznamu cen a úhrad SÚKL, které se předpokládá k 1. 2. 2023.

V opatření obecné obavy Ministerstvo zdravotnictví stanovuje podmínky úhrady ze zdravotního pojištění a cenu pro konečného spotřebitele takto:

 Kód SÚKL  Název léčivého přípravku  Cena pro konečného spotřebitele
 9999902  V PNC 500 TBL FLM 30X500MG  148,53 Kč
 9999903  V PNC 750 TBL FLM 20X750MG  147,60 Kč
 9999904  AZITROMICINA AZEVEDOS 500MG TBL FLM 3  173,80 Kč
 9999905  TROZAMIL 500MG TBL FLM 3  173,80 Kč
 9999906  AZITROMICINA BLUEPHARMA 500MG TBL FLM 3  184,80 Kč
 9999907  AZITROMICINA BASI 500MG TBL FLM 3  184,80 Kč

Všechny tyto přípravky jsou plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění při splnění indikačních omezení popsaných pro každý přípravek v opatření obecné povahy.

Zároveň byl vydán Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 4/2023/OLZP ze dne 26. ledna 2023 o stanovení obchodní přirážky za distribuci a výdej léčivých přípravků hrazených podle § 32c zákona č. 48/1997 Sb.

Článek III – Regulace obchodní přirážky

(1) Obchodní přirážka je pro léčivé přípravky uvedené v čl. II tohoto cenového předpisu regulována výší nominální hodnoty, která činí

a) 10 Kč u osob provádějících distribuci léčivého přípravku uvedeného v čl. II písm. a) až d),
b) 15 Kč u osob provádějících distribuci léčivého přípravku uvedeného v čl. II písm. e) a f),
c) 50 Kč u osoby provádějící výdej léčivého přípravku uvedeného v čl. II

Přirážka za výdej předmětných neregistrovaných antibiotických léčivých přípravků byla u osob provádějících výdej stanovena ve výši 50 Kč při zohlednění zejména nároků na komunikaci s pacientem. Tato přirážka je tedy vyšší, než by odpovídalo obchodní přirážce, která se používá podle „základního“ cenového předpisu. č. 2/2023/OLZP pro všechny ostatní registrované LP.

POZOR! Lékárenské informační systémy (LIS) mohou u příjmu i výdeje těchto léčivých přípravků při použití přirážky 50 Kč bez DPH hlásit překročení cenové regulace nebo překročení maximální ceny léčivého přípravku. Přirážka stanovená těmto LP je totiž vyšší než v cenovém předpise stanovená výše přirážky pro všechny ostatní regulované léčivé přípravky. Při výdeji těchto 6 neregistrovaných LP – antibiotik tuto informaci (hlášku, tabulku, oznámení, upozornění) Vašeho LIS můžete ignorovat a vydat LP s přirážkou 50 Kč bez DPH.