Změny ve verzích LpW 2022.2.1.20 🠖 2022.2.1.29

Přehled nejdůležitějších změn a úprav v nových verzích LpW

Předchozí verze: 2022.2.1.20

Nová verze: 2022.2.1.29

Hlášení závad jakosti

Novinka

Již ve verzi 2022.2.1.13 jsme poupravili práci LpW s hlášením závad. Od verze 2022.2.1.23 bylo ještě poupraveno upozornění na hlášení závad při výdeji.

Vysvětlivka

Varování nastavíte v menu Nástroje/Konfigurace/SÚKL část „Hlášení závad“, volba „Zobrazit varování pro hlášení závad“. Na základě této volby se zobrazí varování při naskladnění přípravku a při výdeji (na táře, VnF, VnŽ, převodce, přípravě a odpisech). Příznak hlášení závad byl přidán k položkám skladových karet. U položky se příznak „H“ zobrazí v závislosti na šarži obsažené v hlášení závad a na položce. Tzn. pokud se šarže na položce shoduje se šarží v hlášení závad. Pokud na položce není šarže uvedena, příznak se zobrazí také. V takovém případě je vhodné podívat se do hlášení závad (menu Vztahy/Hlášení závad). Pokud bude v závadách uveden záznam s údaji pouze o SÚKLu, bez šarže, bude u položky příznak „H“ vždy. I nadále může uživatel deaktivovat záznam v hlášení závad. Při deaktivaci dojde ke zrušení zobrazení příznaku hlášení závad na skladové kartě nebo na položce skladové karty, dle typu záznamu. Jak s varováním pracovat uvidíte v následujícím videonávodu.

Varování pro hlášení závad

Souhrnný přehled změn ve verzích

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image710.png