Změny ve verzích LpW 2022.1.2.5 🠖 2022.2.1.19

Přehled nejdůležitějších změn a úprav v nových verzích LpW

Předchozí verze: 2022.1.2.5

Nová verze: 2022.2.1.19

Výdej

Novinka

V souvislosti s dřívějším zavedením samostatného typu skladové karty „Veterinária“, byl od verze 2022.2.1.1, v expedici vytvořen nový typ výdeje – výdej na veterinární recept.

Vysvětlivka

Jak s tímto typem výdeje pracovat uvidíte v následujících videonávodech. Podrobný popis najdete v samostatném návodu v menu Nápověda ‣ Manuál.

Číselník veterinárních lékařů, právo na výdej veterinárních receptů
Výdej veterinárních receptů
Veterinární recepty v retaxaci

Novinka

Od verze 2022.2.1.1 pracujeme na podpoře komunikace LpW s platebními terminály SaltPay. Jedním z podporovaných terminálů SaltPay je mobilní platební zařízení fungující na systému Android. Obsahuje baterii, tiskárnu a dva fotoaparáty. Akceptuje mnoho platebních karet, má mobilní připojení i WIFI.

Vysvětlivka

image89

Novinka

Od verze 2022.2.1.13 je možné z LpW nahlížet do elektronické evidence záznamů o očkování (eOčkování). Nahlížení je možné z výdejního místa na základě identifikátoru platného elektronického receptu, na který nebyly vydány všechny předepsané LP nebo zadáním čísla OP anebo pasu.

Vysvětlivka

Jak v rámci poskytování lékových služeb pacientovi nahlédnout do evidence očkování uvidíte v následujícím krátkém videonávodu. Podrobný návod najdete v menu Nápověda ‣ Manuál.

Lek 13

Novinka

Jednou z povinných položek hlášení Lek 13 je u připravovaných LP léková forma. U IPLP se doposud automaticky vyplňovala léková forma „Ostatní“. Mimo jiné z důvodu, že lékové formy ve výčtu možností pro Lek 13 dle popisu rozhraní neodpovídají těm ve vyhlášce. Od verze 2022.2.1.15 je možné zadat lékovou formu dle rozhraní pro Lek13 (roztoky, masti, krémy, gely, pasty, tobolky, oční kapky a oční vody, emulze a suspenze, sirupy, čípky a globule, prachy, injekční přípravky, infuzní roztoky a vaky, ostatní).

Novinka

Stává se Vám, že opomenete uzavřít žádanky nebo dodací listy, tak aby se odeslaly do Lek13 dle zákonného termínu? Od verze 2022.2.1.19 přibyla v konfiguraci možnost nastavení úlohy, která kontroluje neuzavřené žádanky nebo dodací listy za zvolené období. Navíc byl v gridu výdejů na žádanku i fakturu přidán sloupec zobrazující počet neuzavřených žádanek/dodacích listů.**

Vysvětlivka

Úlohu naplánujete v konfiguraci v menu Nástroje ‣ Konfigurace ‣ Pravidelné činnosti. Úloha je pro výdej na žádanku nazvaná „Automatická kontrola uzavírání žádanek“ Pro výdej na fakturu „Automatická kontrola uzavírání výdejů na fakturu“.

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image212.png

Bude-li nalezena nějaká neuzavřená žádanka/ dodací list za nastavené období, objeví se ve žlutém notifikačním řádku upozornění. Kliknete-li na volbu „Zobrazit“, otevře se VnF nebo VnŽ s vyfiltrovaným řádkem otevřených žádanek/ dodacích listů.

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image222.png

Hlášení závad jakosti

Novinka

Uvítali byste výraznější varování při výdeji přípravku, který je v hlášení závad? Od verze 2022.2.1.13 jsme práci LpW s hlášením závad poupravili. Dosud se závady v LpW evidovaly pouze k SÚKL kódu. Evidenci jsme rozšířili o možnost evidovat závady ke konkrétní šarži. Nyní je také možné v konfiguraci nastavit, aby se zobrazovalo varování pro hlášení závad.**

Vysvětlivka

Varování nastavíte v menu Nástroje ‣ Konfigurace ‣ SÚKL část „Hlášení závad“, volba „Zobrazit varování pro hlášení závad“. Na základě této volby se zobrazí varování při naskladnění přípravku a při výdeji (na táře, VnF, VnŽ, převodce, přípravě a odpisech). Příznak hlášení závad byl přidán k položkám skladových karet. U položky se příznak „H“ zobrazí v závislosti na šarži obsažené v hlášení závad a na položce. Tzn. pokud se šarže na položce shoduje se šarží v hlášení závad. Pokud na položce není šarže uvedena, příznak se zobrazí také. V takovém případě je vhodné podívat se do hlášení závad (menu Vztahy ‣ Hlášení závad). Pokud bude v závadách uveden záznam s údaji pouze o SÚKLu, bez šarže, bude u položky příznak „H“ vždy. I nadále může uživatel deaktivovat záznam v hlášení závad. Při deaktivaci dojde ke zrušení zobrazení příznaku hlášení závad na skladové kartě nebo na položce skladové karty, dle typu záznamu.

Symet (Systém měření teplot)

Novinka

Historie používání automatizovaného systému měření teplot dodávaného naší společností sahá do roku 2003. Od tohoto roku jsme Symet instalovali zhruba ve 100 provozovnách po celé České republice. Symet podporuje měření teploty i vlhkosti, vyhovuje všem požadavkům kladeným SÚKL. Novinkou v rámci Symetu je, že od verze 2020.2.1.19 umožňujeme zobrazovat naměřené hodnoty na Dashboardu LpW.

Vysvětlivka

Do Symetu je potřeba nahrát nový firmware, s čímž se neváhejte obrátit na svého konzultanta. Zobrazení vybraných čidel na Dashboardu je možné jednoduše nastavit v seznamu čidel (Agenda ‣ Ostatní ‣ Seznam čidel). Na Dashboardu se zobrazí datum měření, denní minimum a maximum měřené hodnoty a aktuálně naměřené hodnoty.

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image172.png

Symet je ideální volbou pro automatizované měření a zaznamenávání teplot/vlhkosti ve Vaší lékárně. Uvažujete-li o Symet, kontaktujte prosím našeho specialistu pana Roberta Strakoše (rstrakos@lekis.cz, tel. 602 572 916), který pro Vás připraví individuální nabídku.

Funkce Suma

Novinka

Hodilo by se Vám při různých analytických činnostech znát součet zobrazených hodnot vybraného sloupce? Od verze 2022.2.1.18 byla do LpW přidána funkce SUMA.

Jak pracovat s funkcí SUMA

Souhrnný přehled změn ve verzích

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image232.png