Změny ve verzích LpW 2023.1.3.1 🠖 2023.1.3.14

Přehled nejdůležitějších změn a úprav v nových verzích LpW

Předchozí verze: 2023.1.3.1

Nová verze: 2023.1.3.14

Důležitou součástí nových verzí je příprava LpW na legislativní změny platné od 1. 1. 2024. Změny budou zahrnovat - změnu ze 3 na 2 sazby DPH (12% a 21%), navýšení SiV na 32 Kč a úhrady za převedení listinného receptu do elektronické podoby na 16 Kč, distribuční poplatek, nový číselník TL, možnost zavést obchodní přirážku 25 % i na vodu při ředění a signatury, hlášení skladových zásob na základě jednorázových výzev, nahlížení na lékový záznam pacienta na základě dokladu zákonného zástupce, prodloužení možnosti nahlížet na lékový záznam pacienta až 5 let, nová webová služba pro náhled na předpis bez osobních údajů, změna v DIS13. Na těchto změnách intenzivně pracujeme. Připravujeme pro Vás průvodce legislativními změnami 2024. Průvodce bude nutné spustit po uzavření roku 2023. Tzn. bude nutné, aby všechny dodací listy byly převedeny na sklad, všechny převodky přijaté byly převedeny na sklad, všechny výdeje na fakturu/žádanku byly vyfakturovány, aby neexistovaly rozpracované převodky vydané, všechny částečné doklady byly uzavřeny a všechna vyrobená IPL byla vydána nebo smazána. Průvodce musí být spuštěn nejpozději před první činností v LpW v Novém roce 2024. Návod spolu s verzí LpW, která bude změny obsahovat bude k dispozici samostatně.

Kopírování zálohy na flashdisk

Novinka

Možnost kopírovat zálohu na flashdisk volbou z LpW není novinkou. Ale, aby pro Vás tato nezbytná činnost nebyla nepříjemnou povinností, umožnili jsme kopírovat zálohu na pozadí. Zatímco se záloha kopíruje, můžete standardně pracovat v libovolných modulech programu. Na tuto úpravu se můžete těšit od verze 2023.1.3.8.

Vysvětlivka

Zálohu doporučujeme provádět denně z menu NÁSTROJE ‣ ZÁLOHOVÁNÍ ‣ LOKÁLNÍ ZÁLOHA LPW NA FLASHDISK. Vyhledá se vhodné zálohovací zařízení a otevře se okno, kde je vidět poslední plná a diferenční záloha. Je-li potřeba, je uživatel vyzván k zformátování USB disku (zpravidla při použití nového zálohovacího zařízení). Kliknutím na volbu Zkopírovat zálohu se spustí kopírování plné i diferenciální zálohy na flashdisk. Záloha se kopíruje na pozadí, uživatele tak tato činnost nijak nezdržuje. Jakmile je záloha zkopírována, objeví se informace ve žlutém notifikačním řádku. Flashdisk se automaticky odpojí. Stačí pouze vyjmout z PC. Pro zachování přehlednosti zobrazovaných informací, je důležité zprávu o provedené záloze z notifikačního řádku odstranit.

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image105.png

Organoleptická zkouška

Novinka

Zaznamenáváte organoleptické zkoušky v LpW? Od verze 2023.1.3.8 Vás LpW upozorní na neprovedenou organoleptickou zkoušku i na výdejním místě.

Vysvětlivka

Máte-li v konfiguraci nastavenou evidenci organoleptických zkoušek (NÁSTROJE ‣ KONFIGURACE ‣ GLOBÁLNÍ ‣ PŘÍPRAVA LÉČIV volba „Evidovat organoleptické zkoušky“), budete při výdeji surovin nebo připravovaných LP bez provedené zkoušky vyzváni k jejímu zaznamenání. Bez provedené zkoušky nepůjde surovina nebo SK typu „připravované“ vydat.

V následujícím videonávodu můžete vidět, jak OLZ v LpW evidovat:

Evidence organoleptických zkoušek v LpW

Souhrnný přehled změn ve verzích

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image96.png