Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1068
  • je účinné od 1.8. 2018
  • HVLP SCAU180701v12 - ze seznamu SCAU SÚKLu
  • IVLP 991 - orig. VZP
  • PZT 1002 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW