Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1076
  • je účinné od 1.11. 2018
  • HVLP 1038 - orig. VZP
  • IVLP 991 - orig. VZP
  • PZT 1004 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW