Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1134
  • je účinné od 1.12. 2020
  • HVLP 1085 - orig. VZP
  • IVLP 1006 - orig. VZP
  • PZT 1051 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW