Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1154
  • je účinné od 1.9. 2021
  • HVLP 1095 - orig. VZP
  • IVLP 1011 - orig. VZP
  • PZT 1062 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW