Podle aktuálních informací, na začátku listopadu 2018, spustí NOOL proces registrace koncových uživatelů v NSOL (národní systém pro ověřování léčiv), ve společném projektu Evropské unie známým také pod označením FMD.

NOOL (národní organizace pro ověřování léčiv) obešle provozovatele lékáren dopisem, v němž vyzve ty provozovatele, jejichž lékárenský program je již v systému NSOL certifikován, k tomu, aby se do systému NSOL zaregistrovali.  Důležitou informací je, že Lekis pro Windows je v systému certifikován již od června 2018, takže jeho uživatelé mohou proces registrace (na rozdíl od mnoha jiných lékáren) zahájit.

Informace k registraci bude NOOL zasílat do lékáren v několika vlnách, dle umístění provozoven v jednotlivých krajích v ČR.

Po obdržení oficiálních informací ze strany NOOL, vás budeme informovat o doporučených postupech v rámci jednotlivých fází registrace. Registrace na portálu CZMVO (NOOL) → odsouhlasení smluvních podmínek užívání NSOL → technická registrace do sytému NSOL → připojení lékárenského programu do NSOL.

Již nyní je více méně jisté, že minimálně k poslednímu kroku bude vhodné využít součinnosti s vaším konzultantem.