​Dle informací, které máme momentálně k dispozici se na poslední chvíli (10.3.2016) na žádost ČLnK mění struktura formuláře A080 A(MZ)1-01 hlášení za lékárenskou péči (formulář Roční výkaz o činnosti poskytovatele ZS A(MZ) 1-01 a Závazné pokyny pro vyplnování statistického formuláře A(MZ) 1-01). Změny oproti původnímu formuláři jsou označeny červeně.

Informace na ÚZIS již nepůjde předávat papírovou formou, ale pouze v elektronické podobě v období od 1.4.2016 do 31.5.2016 a to konkrétně způsoby a postupy popsanými v dokumentech Informace ke sběru výkazů za rok 2015 (ÚZIS) a Příloha zprávy o programu statistických zjišťování (ÚZIS).

V informačním systému LpW bude podklad pro vyplnění formuláře A080 (Agenda\Ostatní\Roční výkaz o činnosti ZZ (ES047)) doplněn o řádky 51-56 v co nejkratším možné termínu.