Po dohodě s vedením ČLnK si Vás dovolujeme pozvat na semináře věnované problematice GDPR. Tyto semináře připravila ČLnK ve spolupráci se společností Erudikum. Hlavním přednášejícím bude MUDr. Mgr. Jaroslav Maršík, právní poradce ČLnK.

Semináře se budou konat v následujících termínech a místech a to vždy od 16.30 hod.:

Pozvánka

Na těchto seminářích vystoupí i zástupce společnosti Lekis s.r.o., který představí praktické řešení GDPR v lékárně. Z těchto důvodů tyto semináře vřele doporučujeme. Účastníci získají nejen teoretické znalosti o problematice GDPR (ČLnK), ale i praktické zavedení GDPR do praxe (Lekis s.r.o.).

V souvislosti s tímto cyklem společných seminářů pořádaným ČLnK za účasti Lekis s.r.o., budeme dříve avizované vlastní semináře o problematice GDPR pořádat pouze v případě kapacitního nedostatku na těchto akcích.

Těšíme se na setkání s Vámi.