Změna hesla uživatelů IS eRecept

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vyžaduje po lékárnících přistupujících k agendě e-receptů provedení pravidelné změny hesla.

Na základě množících se dotazů, jsme pro zjednodušení celého procesu pro vás připravili návod, který vás provede celým procesem. 

Návod na změnu hesla uživatele IS eRecept