Změny ve verzích LpW 2023.1.1.10 🠖 2023.1.2.8

Přehled nejdůležitějších změn a úprav v nových verzích LpW

Předchozí verze: 2023.1.1.10

Nová verze: 2023.1.2.8

Výdej

Novinka

Od verze 2023.1.2.4 je na výdejním místě, v přehledu načtených eDokladů image1, možné změnit stav dokladu. Jak změnu provést uvidíte v následujícím videonávodu.

Změna stavu eDokladu v přehledu načtených eDokladů

Novinka

Od verze 2023.1.2.6 bylo, pro jednodušší orientaci u postupného výdeje opakovacích eReceptů, doplněno jednoduché vyčíslení vydaných ks. Jedná se o prostý součet vydaných ks, nebere se v potaz možná záměna.

Vysvětlivka

Počet vydaných kusů najdete v detalilu eDokladu:

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image83.png

Sklad

Novinka

Na skladové kartě byla, od verze 2023.1.2.1, přidána nová možnost určení prodejní ceny: „Obchodní přirážka formou nominální hodnoty k nákupní ceně bez DPH“. Tato možnost slouží pro nově existující skupiny LP (HVLP, Registrované), které nejsou v ČR registrované, ale mají přidělený kód SÚKLu i úhradu ZP, jsou ve SCAU. Jejich cenová regulace je dána speciálním cenovým předpisem, kde je i specifikována maximální přirážka distributora k VC a maximální přirážka lékárny k NC bez DPH. Dále na skladové kartě přibyla, pro takto nastavený výpočet prodejní ceny, volba, aby pro tyto karty neprobíhala kontrola překročení maximální degresivní přirážky („Bez kontroly překročení maximální přirážky“).

Vysvětlivka

Obchodní přirážku formou nominální hodnoty k nákupní ceně bez DPH nastavíte v hlavičce skladové karty, na záložce „Příjem“, do kolonky „Navýšení NC bez DPH o“. Stejně tak i volbu „Bez kontroly překročení maximální přirážky“.

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image93.png

Souhrnný přehled změn ve verzích

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image103.png