Změny ve verzích LpW 2023.1.2.17 🠖 2023.1.2.25

Přehled nejdůležitějších změn a úprav v nových verzích LpW

Předchozí verze: 2023.1.2.17

Nová verze: 2023.1.2.25

AMS - API 2

Novinka

Vzhledem ke změně komunikace s AMS (Alert management system) z API 1.0 na API 2.0, byl zveřejněn doplňující návod k registraci do AMS. Je třeba zažádat o registraci do AMS, následně se do AMS přihlásit a vygenerovat API klíče, které se zadají do konfigurace LpW. Návod najdete na dashboardu v LpW a ve webové verzi manuálu dostupné z LpW formou nápovědy (F1) pod názvem „Doplňující návod k registraci do AMS“.

FMD - Zprávy k alertům

Novinka

V Žurnálu FMD komunikace a z modulu Karanténa bylo dříve možné poslat na NOOL libovolnou odpověď k alertu. Nyní NOOL umožňuje koncovým uživatelům vybrat pouze ze seznamu přednastavených zpráv. V LpW upraveno od verze 2023.1.2.25.

Vysvětlivka

Žurnál FMD komunikace najdete v menu AGENDA ‣ FMD ‣ Žurnál FMD komunikace. Žurnál se otevírá s přednastaveným filtrem na období posledního půl roku a zprávy pouze s alertem. Komunikovat s NOOL lze z LpW pouze prostřednictvím přednastavených zpráv. Zprávy zobrazíte z lokálního menu Akce ‣ Zobrazit zprávy z FMD NOOL. Zde je možné vytvořit novou zprávu, jejíž text lze vybrat ze seznamu přednastavených zpráv. Je možné zvolit, zda se jedná o veřejnou zprávu a zda má zahrnovat auditní stopu (PDF soubor (výpis záznamu) k danému ID alertu, který najdete v menu Tisk v agendě SÚKL ochranné prvky). Ke zprávě je možné přiložit přílohu, např. foto kódu z krabičky, jeli požadováno. Stejným způsobem byla možnost komunikace prostřednictvím zpráv upravena i v modulu Karanténa.

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image84.png

Souhrnný přehled změn ve verzích

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image94.png