Servisní smlouva Premium

Tato smlouva nabízí lékárně komfort v užívání lékárenského informačního systému Lekis. Její součástí je dodávka individuálně vybrané výpočetní techniky pro celou lékárnu, která zajistí bezproblémový chod informačního systému. Garantuje pravidelnou výměnu počítačů a potřebných periférií po uplynutí 48 měsíců. Mezi důležitou službu patří pohotovostní zásah do 3 hodin od ohlášení závady. Novinkami jsou nonstop telefonická podpora a výměna porouchaného zařízení za jiné.

Kompletní dodávka výpočetní techniky

Lékárna si dle vlastního výběru nadefinuje kompletní nebo částečné vybavení provozovny výpočetní technikou. Na základě tohoto výběru bude provedena kalkulace ceny servisní smlouvy Premium. Po 48 měsících bude provedena kompletní výměna počítačů a potřebných periférií a zároveň se provede rekalkulace ceny. Tím má lékárna zajištěnu neustálou vysokou technologickou vybavenost odpovídající rychlým změnám na trhu s výpočetní technikou.

4 návštěvy servisního technika v BPD**)

Lékárna získává nárok na 4 servisní návštěvy servisního technika*). V návštěvě je zahrnuta doprava i čas servisního technika strávený na cestě k zákazníkovi. Návštěvy nelze převádět mezi provozovnami jednoho majitele.

Výměna porouchaného přístroje

V případě poruchy hardware dodaného společností Lekis s.r.o., získává lékárna nárok na výměnu přístroje za nový nebo použitý, ale odpovídající době použití porouchaného přístroje. V ceně je zaslání zboží přepravní společností. Pro výměnu u zákazníka je možno použít jednu z nabízených návštěv této smlouvy.

Telefonická podpora hardware nonstop

Lékárna získává nárok na telefonickou podporu k dodanému hardware nonstop.

Pohotovost do 3 hodin od ohlášení závady

V případě zásadní poruchy hardware, která znemožňuje celkový chod lékárny, získává lékárna nárok na servisní zásah do 3 hodin od ohlášení závady. Tento odstavec představuje garanci doby zahájení servisního zásahu. Cena zásahu se řídí platným ceníkem.

*)  Servisní technik = je pracovník, který se stará o hardware dodaný Lekis s.r.o.. Nemusí mít znalosti o IS Lekis.
**) BPD = Běžná pracovní doba od 8:00 do 16:00 v pracovní dny.

Cena pro lékárnu se kalkuluje individuálně na základě vybrané výpočetní techniky.