Servisní smlouva

Platnost od 1. 3. 2011

Smlouva obsahuje souhrn servisních služeb, které přispívají k bezproblémovému provozu lékárenského informačního systému Lekis v lékárně. Služby ve smlouvě obsažené garantují lékárně včasnou pomoc při vzniklých problémech s provozem dodaného hardware. Významnou službou je možnost zisku pohotovostního zásahu do 3hodin od nahlášení závady, což lékárně může výrazně pomoci snížit ušlý zisk z důvodu uzavření provozovny.

Návštěvy servisního technika

2 návštěvy servisního technika *) v BPD **)  Lékárna získává nárok na dva vyžádané servisní zásahy servisního technika na hardware. Není možno zaměňovat za návštěvy konzultanta dodaného informačního systému. V ceně je doprava a čas servisního technika strávený na cestě k zákazníkovi.
Návštěvy nelze převádět mezi provozovnami jednoho majitele.

Zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy

V případě poruchy libovolného zařízení dodaného společností Lekis s.r.o., získává lékárna nárok na bezplatné zapůjčení ekvivalentního přístroje po celou dobu jeho opravy, maximálně však 40 dní. V ceně je zaslání zboží přepravní společností.

Telefonická podpora hardware v BPD

Lékárna získává nárok na telefonickou podporu k dodanému hardware během běžné pracovní doby.

Služby za příplatek

Telefonická podpora hardware mimo BPD

Lékárna získává nárok na telefonickou podporu k dodanému hardware mimo běžnou pracovní dobu.

Servis do 3 hodin od ohlášení závady

V případě zásadní poruchy hardware, která znemožňuje celkový chod lékárny, získává lékárna právo na servisní pomoc do 3 hodin od ohlášení závady. Tento odstavec představuje garanci doby zahájení servisního zásahu (max. 3hodiny).

*)  Servisní technik = je pracovník, který se stará o dodaný hardware. Nemusí mít znalosti o dodaném informačním systému.
**)  BPD = Běžná pracovní doba od 800 do 1600 v pracovní dny.