SW a datová podpora

Platnost od 1. 3. 2011

Smlouva obsahuje ucelený souhrn softwarových a datových služeb, které zajišťují chod lékárenského informačního systému Lekis v lékárně. Nezbytnou součástí každého prodeje lékárenského IS Lekis je podpis této smlouvy, neboť bez uvedených služeb není možné software kvalifikovaně a dlouhodobě používat. Předmětem této smlouvy je závazek společnosti Lekis s.r.o. udržovat programové vybavení v součinnosti s legislativními změnami na lékárenském trhu v České republice a závazek pravidelně aktualizovat nezbytná data pro zachování aktuálnosti systému.

Aktualizace programu

Aktualizace programu Lekis Lékárna získává právo volby instalace libovolného počtu aktualizací programu Lekis pro DOS i pro Windows, které jsou ověřeny a určeny k distribuci. V této službě není zahrnut servisní zásah, který je nutný pro instalaci.

Návštěva konzultanta v lékárně

Návštěva konzultanta u zákazníka v BPD*). Lékárna získává nárok na 1 návštěvu konzultanta*) v běžnou pracovní dobu. V ceně je již zahrnuta doprava k zákazníkovi.

Vzdálený servis

Vzdálený servis v BPD Lékárna získává nárok na 24 vzdálených zásahů prostřednictvím vysokorychlostního internetu. Výrazně se tím zkracuje doba na odstranění závady, popř. vyřešení vzniklého problému.

Aktualizace číselníku SÚKLu

Aktualizace číselníku SÚKLu Lékárna získává přístup k číselníkům SÚKLu, které jsou nedílnou součástí aktualizace systému a bez nichž není možné systém v lékárně regulérně používat.

Aktualizace číselníku VZP

Lékárna získává přístup k číselníkům HVLP, IVLP a PZT, které jsou nedílnou součástí aktualizace systému.

Aktualizace ostatních číselníků

Lékárna získává přístup ke všem ostatním číselníkům, které jsou nedílnou součástí aktualizace systému.

Telefonická podpora konzultanta nonstop

Lékárna získává nárok na telefonickou podporu k informačnímu systému v lékárně (ne k hardware – řeší se až v Servisní smlouvě)
24 hodin 7 dní v týdnu.

*)  Konzultant = pracovník se znalostí dodaného informačního systému. Nemusí mít  znalost dodaného hardware.
*)  BPD = Běžná pracovní doba od 8:00 do 16:00 v pracovní dny