Zákaznická podpora

Servisní oddělení aneb základní kámen zákaznické podpory

Nedílnou součástí fungování dobrého informačního systému je servisní zázemí. Servisní zázemí tvoří tzv. servisní oddělení, které nabízí podporu IS Lekis pro Windows a také podporu v oblasti hardwaru a ostatních softwarů, jako jsou například produkty firmy Microsoft (Microsoft Windows, Microsoft Office, atd.). S tímto servisním zázemím společnost Lekis s.r.o. nabízí zákazníkům instalaci informačního systému „na klíč“, tzn. vybavení lékárny hardwarem, počítačovou sítí, spolehlivým informačním systémem společně s profesionálním zaškolením.

Popis servisního odělení

Servisní oddělení se skládá z osmi poboček, z nichž dvě jsou hlavními pobočkami a nachází se v Benešově a v Ostravě. Vzhledem ke strategickému rozmístění servisních středisek na území ČR společnost Lekis s.r.o. zabezpečuje možnost provedení servisního zásahu do třech hodin od nahlášení havárie na celém území ČR. Základním kamenem servisního oddělení jsou zaměstnanci, kteří se člení do dvou kategorií. První kategorii tvoří servisní technici a druhou konzultanti informačních systémů. Servisní technici řeší požadavky související s hardwarem a softwarem (např. produkty Microsoft Windows a Microsoft Office). Zatím co konzultanti řeší požadavky související pouze s informačními systémy Lekis pro DOS a Lekis pro Windows. Každý zákazník má přiděleného „vlastního“ konzultanta, který mu pomáhá řešit případné požadavky.

Efektivní nástroje využívané k zabezpečení zákaznické podpory

Při řešení požadavků se v praxi osvědčila možnost využití vzdálené správy, která dovoluje uživatelům nabídnout vzdálenou pomoc přímo v lékárnách. Výhodou této pomoci je zejména rychlý zásah bez nutnosti výjezdu do lékárny, což se zejména projeví ušetřením nákladů spojených s výjezdem k zákazníkovi. Další úrovní podpory zákazníků společnosti Lekis s.r.o. je pohotovostní linka. V rámci servisního oddělení jsou zřízena dvě telefonní čísla, na kterých poskytují zaměstnanci servisního oddělení podporu zákazníkům 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

Rozsah poskytování zákaznické podpory závisí na rozsahu uzavřených smluv

Se společností Lekis s.r.o. je možné uzavřít dvě smlouvy, ve kterých jsou podmínky poskytování servisní podpory zakotveny. První smlouva je: Smlouva o servisní a datové podpoře, jejímž cílem je zejména garantovat podporu a aktuálnost informačních systémů implementací legislativních změn a aktualizací číselníků, které jsou pro správný provoz systémů nepostradatelné. Druhou smlouvou je: Servisní smlouva, která je zaměřena především na hardwarové vybavení lékárny. Pokud si zákazník servis hardwaru zabezpečuje vlastními prostředky, podepsání této servisní smlouvy není nutností. V praxi se nám ovšem osvědčil model dodávky kompletního vybavení na „klíč“ právě naší společností, která dále řeší veškeré požadavky související s informačním systémem a hardwarovým vybavením lékárny.