Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1193
  • je účinné od 1.1. 2023
  • HVLP SCAU230101v15 - ze seznamu SCAU SÚKLu
  • IVLP 1017 - orig. VZP
  • PZT ZPSCAU_20230101 - ze seznamu ZP SCAU SÚKLu
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW