Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1194
  • je účinné od 1.1. 2023
  • HVLP 01125 - orig. VZP
  • IVLP 1019 - orig. VZP
  • PZT 1084 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW