Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1233
  • je účinné od 1.4. 2024
  • HVLP SCAU240401v17 - ze seznamu SCAU SÚKLu
  • IVLP 1027 - orig. VZP
  • PZT 01042024 - ze seznamu ZPSCAU SÚKLu
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW