Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1234
  • je účinné od 1.4. 2024
  • HVLP 01155 - orig. VZP
  • IVLP 1027 - orig. VZP
  • PZT 1103 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW