Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1236
  • je účinné od 1.5. 2024
  • HVLP 01162 - orig. VZP
  • IVLP 1027 - orig. VZP
  • PZT 1105 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW