Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1237
  • je účinné od 1.6. 2024
  • HVLP SCAU240601v17 - ze seznamu SCAU SÚKLu
  • IVLP IPLP240601 - z čís. SÚKLu IPLP
  • PZT 20240601 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW