Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1238
  • je účinné od 1.6. 2024
  • HVLP 01163 - orig. VZP
  • IVLP 01028 - orig. VZP
  • PZT 1107 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW