Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 30. listopadu 2022 cenový předpis č. 2/2023/OLZP s účinností od 1. ledna 2023.

Z cenového předpisu vyplývá: 

  • Maximální obchodní přirážka u HVLP se nemění (zůstávají % přirážky, nápočty i cenová pásma)
  • Mění se číselník Taxy laborum (zvyšují se hodnoty v Kč (cena práce) a přibyly 2 nové skupiny)
  • Obaly a pomocné látky lze do cen připravovaných léčivých přípravků při přípravě v lékárně nově zatížit 25% obchodní přirážkou (dosud bylo 15%)

Dále připomínáme, že hodnota SiV má být od 1.1.2023 ve výši 24 Kč a digitalizace eReceptu bude ohodnocena 15 Kč.

Upřesnění změn a nastavení LpW k 1.1.2023 zveřejníme před koncem letošního roku.

Ke stažení:

Cenový předpis MZ č. 2/2023/OLZP