Dovolujeme si tímto uživatele LIS LpW upozornit, že v souladu s původním harmonogramem končí ke dni 30.4.2017 pilotní projekt piktogramů v LpW.

Od 1.5.2017 nastane období vyhodnocení tohoto projektu. Konzultanti LpW osloví naše zákazníky (vyjma výdejen PZT) a budou zjišťovat jednak celkový ohlas na tento nový modul a jednak zájem o něj v běžném (plném) režimu. Pokud bude zájem o modul dostatečný, začneme ihned pracovat na postupném rozšiřování zdrojových informačních dat. Start běžného režimu modulu piktogramy v LpW předpokládáme k 1.10.2017. Do té doby jsme se rozhodli ponechat všem uživatelům dosavadní modul k dispozici zdarma, tak aby nedošlo u zájemců o běžný režim tohoto modulu k přerušení (výpadku) stávajících funkcionalit při výdeji LP.

Od 1.10.2017 bude modul (resp. zdrojová data k jednotlivých ATC skupinám) k dispozici uživatelům pouze po zaplacení měsíčního poplatku určeného především k refinancování vzniku zdrojových dat a modulu samotného. Ostatním uživatelům, kteří o běžný režim neprojeví zájem, bude modul piktogramy v jejich systémech automaticky zneplatněn. V případě celkově mizivého zájmu o modul piktogramy mezi uživateli LpW, nebude tento modul dále vyvíjen a bude zcela odložen. Smluvní cena pro běžný provoz modulu piktogramy v LpW zůstává oproti původnímu návrhu nezměněna, jde o 5 Kč/výdejní místo/kalendářní den (bez DPH).