Změny ve verzích LpW 2023.1.1.6 🠖 2023.1.1.9

Přehled nejdůležitějších změn a úprav v nových verzích LpW

Předchozí verze: 2023.1.1.6

Nová verze: 2023.1.1.9

EENL - Elektronická evidence návykových látek

Novinka

Od verze 2023.1.1.9 je možné vést elektronickou evidenci návykových látek (dále jen EENL). EENL není povinná. Doporučujeme zavést spolu s papírovou evidencí a vyzkoušet, zda bude pro uživatele přínosem.

Vysvětlivka

Níže můžete vidět krátký videonávod. Podrobnější popis EENL najdete stisknutím klávesy F1 v modulu EENL (Agenda ‣ Exporty a přenosy ‣ Elektronická evidence návykových látek).

Jak pracovat s EENL